Utveckling och engagemang

 

Månadsmöte som bidrar till utveckling och engagemang

Utveckling och engagemang är två av ETPs värdeord som vi alltid arbetar efter. Därför har vi varje månad ett avstämningsmöte med alla på företaget. Mötet börjar med en härlig frukost och därefter presenteras nuläget kopplat till företagets mål. Under mötet diskuteras utfallet av månaden och vad som behövs utvecklas eller arbetas med framöver. På mötet får man ta del av engagemanget som finns på ETP och allas tankar och idéer lyfts fram.