Kvalitetspolicy

ETP har som målsättning att hela företaget ska kännetecknas av begreppet kvalité. Vi ska uppfattas som en kompetent och pålitlig samarbetspartner till våra kunder. Vi ska alltid säkerhetsställa att vi levererar kvalitetssäkra komponenter. För att veta att vi levererar komponenter med hög standard sätter vi höga kvalitetskrav på våra egna leverantörer.

En del av ETP:s vision är att ständigt utvecklas, det är för att vi ska kunna erbjuda tjänster och produkter med bra kvalité. Det gör vi genom att arbeta tätt ihop med våra leverantörer för att vara uppdaterad på vad som finns på marknaden. Vi utbildar kontinuerlig vår personal för att garantera att vi har rätt kompetens för att leverera tjänster och komponenter som kännetecknas av kvalité till våra kunder.

För att skapa och utveckla kvalitén på ETP anser vi att det viktigaste är att bevara vår skickliga personal. Vi lägger stor vikt att skapa en intressant arbetsplats som bidrar till engagemang och glädje.

Miljöpolicy

En del av varför ETP finns är för att tillverkare av maskiner och fordon ska ha ett miljövänligt el-alternativ på marknaden. Vi påskyndar och möjliggör den elektrifiering som pågår i samhället. ETP ska utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbeta efter att värna om vår miljö.  Vi vill se till att man kan återvinna så mycket som möjligt av de produkter som vi säljer, därmed är det viktigt för oss att se till att vi utformar tjänster och produkter som kan återanvändas till ett annat syfte i framtiden.

För att ETP ska bidra till att Sverige uppnår de nationella miljömål ska vi som företag sträva efter en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi ska se till att materialflödet i företaget går att återanvändas och genererar minimalt avfall. Vi ska återvinna och sopsortera de avfall som verksamheten genererar och ta hand om allt miljöfarligt avfall som hanteras i verksamheten.

Vi vet att transporter har en stor påverkan på vårt klimat därmed arbetar ETP att minimera våra frakter från leverantörer och till våra kunder. Vi ska ständigt se över vårt transportflöde för att effektivisera våra frakter. Vid arbetsresor ska vi se över möjliga transportalternativ och optimera antal kundbesök medans vi är ute på fält för att inte bidra till ökat utsläpp.