ETP Kraftelektroniks integritetspolicy

Ändamål

Syftet med ETP Kraftelektroniks integritetspolicy är:

· Ge er bättre och mer tydlig information om era rättigheter och skyldigheter beträffande era personuppgifter.

· Informera er om vad vi använder era personuppgifter till och varför vi lagrar dem.

· Göra det enklare för er att kontrollera den information som ni förser oss med.

· Hur ni går tillväga för att ta bort era personuppgifter hos oss.

Vilken information behandlar vi?

ETP Kraftelektronik arbetar normalt mot juridiska personer och lagrar det uppgifter som behövs för att leverera våra produkter och tjänster. Dem uppgifter vi behandlar är ditt namn, din e-postadress, din befattning och telefonnummer.

I de fall vi har kunder som är enskilda personer eller enskild firma sparar vi personuppgifter så som namn, mailadress, leverans – och fakturaadress och telefonnummer (”era kontaktuppgifter”) för att kunna administrera ert köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund.

Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ert köp. För att kunna erbjuda den bästa servicen sparar vi dina kontaktuppgifter för att kunna spåra era tidigare köp och supporta er i framtida serviceärenden.

Överföring

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan.

· För att det du har beställt ska kunna levereras direkt till dig delar vi dina kontaktuppgifter med vår leverantör.

· Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är  nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss.

Rättigheter

Ni har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ert samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla era personuppgifter för det ändamål som ert samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga, såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy.

Gallring

ETP sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas för bokföringsändamål t ex i fakturor enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade.

När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig på ETP Kraftelektronik är Ellen Braun, vid frågor om hantering av personuppgifter kontakta Ellen Braun på  ellen@etpab.se eller 031-797 09 12.

Begäran om registerutdrag skickas till Järnringen 15, 433 30 Partille eller via e-post till ellen@etpab.se