Izomaskin

Izomaskin har en lång historia inom ismaskinsbranschen. Företaget har över 25 års erfarenhet av försäljning och service av ismaskiner. 2012 lanserade Izomaskin sin första egentillverkade ismaskin som fick namnet Izobel 612. Företaget erbjuder idag ett brett sortiment av ismaskiner och god service till sina kunder på den nordiska marknaden.

Uppdrag:

2011 kom Izomaskin kontakt med ETP för att utveckla sin första egentillverkade ismaskin Izobel 612. Izomaskin önskade att Izobel 612 skulle drivas framåt på el. De behövde hjälp med att hitta en elektrisk drivlina med bra kvalité och snygg elektrisk design.

Lösning:

Vi fick uppdraget att ta fram hela elektriska drivlinan i ismaskinen. I drivlinan ingår det b .la växel, motorstyrning, motorer och kontaktor. Samarbetet med Izomaskin har bidragit till att det finns en miljövänlig ismaskin på den nordiska marknaden. Med den nya drivlinan har ismaskinen fått en bättre prestanda för bearbetning av isen och en tystare körning. Efter projekt fortsätter vi leverera komponenter med hög kvalité för försäljning av nya ismaskiner.